O PROJEKTU

Projekat “KlimAdapt21“ se pre svega bavi obezbeđivanjem veće dostupnosti informacija vezanih za temu klimatskih promena u cilju unapređenja kapaciteta lokalnih vlasti na kreiranju i sprovođenju javnih politika u oblasti adaptacije na klimatske promene.
Ovo je veoma važno iz razloga što je priprema za klimatske promene pitanje upravljanja rizikom i dobre uprave. Vlasti na lokalnom nivou odgovorne su za bezbednost, zdravlje i dobrobit svojih građana sada i u budućnosti.
Blagovremeno planiranje prilagođavanja može povećati buduće prednosti i smanjiti buduće rizike vezane za klimatske promene. Ako su vlasti proaktivne u planiranju klimatskih promena, to može stvoriti prilike za modifikovanje sadašnjih politika i smanjiti ranjivost, a takođe stvara mogućnosti da se iskoriste neke prednosti koje lokalnoj zajednici mogu doneti izmenjeni klimatski uslovi.
Ove aktivnosti su u direktnoj su funkciji ostavrenju glavnog cilja projekta „ EKO SISTEM” koji se odnosi na reformu zaštite životne sredine u Republici Srbiji kroz dosledniju tanspoziciju i primenu pravnih tekovina EU.
Projektom je planirano osnaživanje Plavo-zelene mreža FUTURA kroz unapređenje znanja, zaokruživanje strateško-pravnog okvira i poziconiranja u javnosti.Očekuje se da Zeleno-plava mreža FUTURA postane realevantan faktor koji može da doprinese reformi sistema zaštite životne sredine u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Ova prezentacija izrađena je u okviru programa EKO SISTEM Podrška reformama u zaštiti životne sredine,
koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku
Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i
saradnju (Sida). Za sadržaj ove prezentacije je odgovoran
isključivo autor. Mladi istraživači Srbije i Sida ne dele
nužno stavove i tumačenja izrečena u ovoj prezentaciji.